Huis verkocht

De verkoop van uw huis heeft geen invloed op de aanslag van het lopende jaar.

Ik heb mijn huis verkocht. Heeft dit invloed op het aanslagbedrag?

Als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, heeft dit geen invloed op het aanslagbedrag. De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dit jaar betaalt u dus voor het pand waarvan u op 1 januari eigenaar was. Wel worden de aanslagen gewoonlijk door de notaris verrekend met de koper. Die betaalt zo een evenredig deel mee. Als u ook een huis hebt gekocht, ontvangt u voor het lopende jaar ook geen nieuwe aanslag.

Ik ben voor 1 januari verhuisd.

Hebt u een belastingaanslag ontvangen voor een adres waar u op 1 januari niet meer woonde of eigenaar van was? Dan kunt u een bezwaar indienen. Het snelst gaat dit digitaal via Mijn RBG. Particulieren hebben hiervoor DigiD nodig. Als u nog geen DigiD hebt, kunt u dit eenvoudig aanvragen op www.digid.nl/

Voeg bij uw bezwaar bewijsstukken waaruit blijkt dat u op 1 januari geen eigenaar meer was van het pand.