Geboorte/overlijden

Een wijziging in uw gezinssituatie kan gevolgen hebben voor de belastingaanslag. 

Als iemand overlijdt, wijzigt dan de aanslag?

Als een persoon is overleden, dan kan dit invloed hebben op de belastingaanslag. Meld dit altijd aan de gemeente. De gemeente meldt dit aan ons. U ontvangt hierover automatisch bericht.

Als de overleden persoon alleenwonend was, ontvangt de RBG graag een postadres. U kunt dit schriftelijk of telefonisch doorgeven.  Als u het telefonisch doorgeeft, is de RBG verplicht eerst BSN en geboortedatum van de overledene te vragen. 

Moet ik een geboorte aan jullie doorgeven?

Dat is niet nodig. Meld dit altijd aan de gemeente. De gemeente meldt dit aan ons.