Bestuur

De Regionale Belasting Groep heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het is daarmee een zelfstandig overheidslichaam, met een eigen bestuur. Dagelijks bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur.

Samenstelling algemeen bestuur per 2 juli 2015 
Namens het hoogheemraadschap van Delfland de heren: drs. M. Smits (plaatsvervangend voorzitter) en J.W.A. van Olphen plaatsvervangend lid: de heer mr. M.A. Houtzager

Namens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de heer drs. A.J.B. van der Klugt (voorzitter) en
mevrouw D. Gerts
plaatsvervangend lid: de heer P. van den Eijnden

Namens de gemeente Delft: mevrouw A.H. Hekker
plaatsvervangend lid: de heer ir. S.M. Brandligt

Namens de gemeente Vlaardingen: de heer A.J. Hoekstra
plaatsvervangend lid: de heer R.G. de Vries

Namens de gemeente Schiedam: mevrouw drs. N. Gouweleeuw
plaatsvervangend lid: de heer M.X. Stam

Secretaris van het algemeen bestuur: de heer H.B. Sigmond

Samenstelling dagelijks bestuur 
drs. A.J.B. van der Klugt, voorzitter
drs. M. Smits, plaatsvervangend voorzitter
A.H. Hekker

Secretaris van het dagelijks bestuur is de heer H.B. Sigmond

Directeur: de heer H.B. Sigmond

Bestuursagenda algemeen bestuur 2018

26 april 2018 (do 9.30-11.30 uur)

12 juli 2018 (do 9.30-11.30 uur)

6 december 2018 (do 9.30-11.30 uur)   

U bent van harte uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen.