Bestuur

De Regionale Belasting Groep heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het is daarmee een zelfstandig overheidslichaam, met een eigen bestuur. Dagelijks bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur.

Samenstelling algemeen bestuur per 1 juni 2019
Namens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
de heer drs. A.J.B. van der Klugt (voorzitter) en de heer Jos Verdoold.
plaatsvervangend lid: de heer P. van den Eijnden

Namens het hoogheemraadschap van Delfland
de heer P. Ouwendijk en de heer R. Egas.

Namens de gemeente Delft: de heer S. Brandligt.
plaatsvervangend lid: mevrouw M. Huijsmans

Namens de gemeente Vlaardingen: de heer S. Nieuwland
plaatsvervangend lid: de heer F. Hoogendijk

Namens de gemeente Schiedam: de heer D. Ruseler
plaatsvervangend lid: de heer F. B. Minhas

Secretaris van het algemeen bestuur: de heer H.B. Sigmond

Samenstelling dagelijks bestuur 
drs. A.J.B. van der Klugt, voorzitter
drs. M. Smits, plaatsvervangend voorzitter
de heer ir. S.M. Brandligt

Secretaris van het dagelijks bestuur is de heer H.B. Sigmond

Directeur: de heer H.B. Sigmond

Bestuursagenda algemeen bestuur 2019

25 april 2019 (9.30-11.30 uur)

3 juli 2019 (9.30-11.30 uur)

5 december 2019 (9.30-11.30 uur)   

U bent van harte uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen.