Over de RBG

De Regionale Belasting Groep heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het is daarmee een zelfstandig overheidslichaam, met een eigen bestuur. Dagelijks bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur.

Wilt u meer lezen over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Regionale Belasting Groep, dan kunt u hier de Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep per 2018 en het takenregister downloaden.