Machtigingsbesluit MG I Regionale Belasting Groep

Publicatiedatum

2017-03-13

Type

Locatie

Capelle aan den IJssel, Delft, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Rotterdam, 's-Gravenhage, Schiedam, Vlaardingen, Waddinxveen, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Zuidplas

Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Belasting Groep maakt bekend dat op 23 februari 2017 is beloten machtiging te verlenen aan de directeur van de RBG om bijzondere bevoegdheden in het kader van de Wet WOZ te verrichten. 

Deze machtiging geeft tevens de bevoegdheid tot ondermachtiging aan de clustermanager WOZ en B&B van de RBG, die de bevoegdheid heeft tot doormachtiging aan de ambtenaren van de RBG die binnen het cluster WOZ en B&B werkzaam zijn.        

Gelijktijdig met het inwerkingtreden van dit besluit is het machtigingsbesluit MG I van 10 januari 2013 ingetrokken.

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2017. 

Deze bekendmaking is op 9 maart 2017 officieel gepubliceerd in het blad gemeenschappelijke regeling 2017, nummer 157, op www.officielebekendmakingen.nl