Meest gestelde vragen

Waarom ontvang ik een SMS van de RBG?
Antwoord
Ik kan de aanmaning / het dwangbevel niet betalen. Kan ik kwijtschelding krijgen?
Antwoord
Ik heb een aanmaning/dwangbevel gehad. Kan ik nog in termijnen betalen?
Antwoord
Ik heb geen aanslag gehad/ ik heb al betaald. Waarom krijg ik een aanmaning/dwangbevel?
Antwoord
Ik heb mijn aanmaning betaald zonder de kosten. Nu ontvang ik een dwangbevel?
Antwoord
Ik ben het niet eens met de kosten van de aanmaning / het dwangbevel.
Antwoord