Meest gestelde vragen

Is de werkgever/uitkeringsinstantie verplicht om mee te werken aan de loonvordering?
Antwoord
Ik krijg een vooraankondiging loonvordering. Kan ik nog een betalingsregeling afspreken?
Antwoord
Ik heb geen aanslag gehad/ ik heb al betaald. Waarom krijg ik een aanmaning/dwangbevel?
Antwoord
Ik heb een aanmaning/dwangbevel gehad. Kan ik nog in termijnen betalen?
Antwoord
Ik kan de aanmaning / het dwangbevel niet betalen. Kan ik kwijtschelding krijgen?
Antwoord
Ik heb een hernieuwd bevel gekregen, kan ik nog kwijtschelding aanvragen?
Antwoord