Meest gestelde vragen

Hoe is de aanslag berekend / Hoe bereken ik mijn aanslag?
Antwoord
Hoe vraag ik kwijtschelding aan?
Antwoord
Klopt het dat de RBG mij belt vanaf nummer 010 312 02 68?
Antwoord
Ik heb een aanmaning/dwangbevel gehad. Kan ik nog in termijnen betalen?
Antwoord
Moet ik een verhuizing/overlijden aan jullie doorgeven?
Antwoord
Kan ik de aanslag in termijnen betalen?
Antwoord