Kwijtscheldingshulp

Er is geen plaats of waterschap gevonden.

U woont in .

Is uw inkomen onder of op
bijstandsniveau


Ja ➜
Nee ➜

Hebt u een eigen huis?

Ja ➜
Nee ➜

Heeft uw eigen huis overwaarde?

Ja ➜
Nee ➜

Hebt u spaargeld?

Ja ➜
Nee ➜

Hebt u recent een auto/motor gekocht, of bezit u er één, die meer dan €2.269,- waard is?

Ja ➜
Nee ➜

Bent u zelfstandig ondernemer?

Ja ➜
Nee ➜

Ontvangt u een BBZ uitkering?Ja ➜
Nee ➜

U hebt helaas geen recht op kwijtschelding

Op uw locatie kunt u bij de RBG kwijtschelding aanvragen voor:

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing (gebruikersdeel)

De RBG heft en int belastingen voor bij ons aangesloten organisaties.

Een kwijtscheldingsformulier kunt u aanvragen via 088 291 11 99

Op uw locatie kunt u bij de RBG kwijtschelding aanvragen voor:

 • Afvalstoffenheffing

De RBG heft en int belastingen voor bij ons aangesloten organisaties.

Een kwijtscheldingsformulier kunt u aanvragen via 088 291 11 99

Op uw locatie kunt u bij de RBG kwijtschelding aanvragen voor:

 • Afvalstoffenheffing 90%
 • Onroerendezaakbelasting

De RBG heft en int belastingen voor bij ons aangesloten organisaties.

Een kwijtscheldingsformulier kunt u aanvragen via 088 291 11 99

Op uw locatie kunt u bij de RBG kwijtschelding aanvragen voor:

 • Watersysteemheffing ingezetenen

De RBG heft en int belastingen voor bij ons aangesloten organisaties.

Een kwijtscheldingsformulier kunt u aanvragen via 088 291 11 99

Op uw locatie kunt u bij de RBG kwijtschelding aanvragen voor:

  De RBG heft en int belastingen voor bij ons aangesloten organisaties.

  Een kwijtscheldingsformulier kunt u aanvragen via 088 291 11 99

  U kunt geen kwijtschelding bij de RBG aanvragen.

  De RBG heft en int belastingen voor bij ons aangesloten organisaties.

  Opnieuw beginnen