Kwijtschelding zuiveringsheffing afgeschaft

Vanaf 2017 betaalt iedere inwoner van deze regio het volledige bedrag van de zuiveringsheffing. Dit is de belasting voor het zuiveren van afvalwater door het hoogheemraadschap. Tot en met 2016 konden mensen hiervoor kwijtschelding krijgen vanwege hun financiële situatie. 

Voor de watersysteemheffing is nog steeds kwijtschelding mogelijk. Woont u in de Krimpenerwaard? Ook voor de wegenheffing is nog steeds kwijtschelding mogelijk. 

Waarom is de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing afgeschaft?
Zijn er uitzonderingen mogelijk bij het afschaffen van kwijtschelding voor de zuiveringsheffing?
Kan ik bezwaar maken tegen het afschaffen van de kwijtschelding voor zuiveringsheffing?
Kan het waterschap de kwijtschelding voor zuiveringsheffing zomaar afschaffen?
Wat levert het afschaffen van de kwijtschelding van de zuiveringsheffing op?
Waarom bezuinigt het waterschap niet in plaats van het afschaffen van kwijtschelding voor de zuiveringsheffing
De kwijtschelding voor zuiveringsheffing wordt afgeschaft. Waarom betalen de overige belastingbetalers niet wat meer?
Hebben inwoners invloed op het tarief van de zuiveringsheffing, bijvoorbeeld door zuinig om te gaan met water?
Waarom is het Hoogheemraadschap van Delfland zoveel duurder dan andere waterschappen?
Letter ‘No exemption for water treatment levies 2017’
Lettre ‘Pas d’acquittement de la redevance d’assainissement pour 2017’ en ‘français
"2017’de atık su vergisine af yok
لموضوع: انتهاء الإعفاء من رسوم معالجة المياه لسنة 2017
لموضوع: عدم الإعفاء من رسوم معالجة المياه لعام 2017