Aanmaning/dwangbevel/incasso

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over het incassotraject.

Ik heb geen aanslag gehad/ ik heb al betaald. Waarom krijg ik een aanmaning/dwangbevel?
Ik heb een aanmaning/dwangbevel gehad. Kan ik nog in termijnen betalen?
Hoe kan ik mijn aanmaning/dwangbevel betalen?
Waarom krijg ik een aanmaning/dwangbevel?
Ik ben het niet eens met de kosten van de aanmaning / het dwangbevel.
Ik kan de aanmaning / het dwangbevel niet betalen. Kan ik kwijtschelding krijgen?
Vanaf wanneer moet ik invorderingsrente betalen?
Wat is een hernieuwd bevel tot betaling?
Wat zijn de kosten als ik mijn aanmaning/dwangbevel te laat betaal?
Welke incassomaatregelen heeft de RBG?
Waarom heb ik niet eerst een betalingsherinnering zonder extra kosten gekregen?
Voor welk adres ontvang ik deze aanmaning/dwangbevel?
Ik heb mijn aanmaning betaald zonder de kosten. Nu ontvang ik een dwangbevel?
Hoe kan ik betalen vanuit het buitenland?