Watersysteemheffing Ingezetenen

Wie moet watersysteemheffing ingezetenen betalen?

U betaalt watersysteemheffing ingezetenen als u op 1 januari bewoner (huurder of woningeigenaar die ook in de woning woont) bent van een zelfstandige woonruimte.

Hoe wordt de watersysteemheffing ingezetenen berekend?

De watersysteemheffing ingezetenen is voor elke woonruimte gelijk. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een huis heeft en wat de waarde van het huis is.

U betaalt een vast bedrag als u op 1 januari in een zelfstandige woonruimte woont. Als u in de loop van het jaar verhuist, betaalt u toch voor het hele jaar. Daartegenover staat dat u voor uw nieuwe adres pas het volgende jaar een aanslag krijgt. Dit is een landelijke regeling

Waarom betaal ik watersysteemheffing ingezetenen?

Uit de watersysteemheffing betaalt het hoogheemraadschap alles wat nodig is om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Denk aan sterke dijken en kades, de bouw van nieuwe gemalen, het verbreden van oevers en het aanleggen van waterbergingen. Met een deel van het geld zorgt het hoogheemraadschap voor schoon water in sloten en (zwem)plassen en voor natuurontwikkeling. Dankzij deze maatregelen kunt u in het gebied wonen, werken en recreëren.

Wat is het tarief van de watersysteemheffing ingezetenen?
Het antwoord op deze vraag hangt af van de locatie. Uw informatie vindt u door de postcode met huisnummer (zonder toevoeging) in te voeren.
Check uw postcode
Wanneer kan ik de aanslag voor de watersysteemheffing ingezetenen verwachten?
Krijg ik vermindering van watersysteemheffing ingezetenen als er iets aan de situatie wijzigt in de loop van het jaar?
Is het voor de watersysteemheffing ingezetenen van belang uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?
Kan ik bezwaar maken tegen de watersysteemheffing ingezetenen?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de watersysteemheffing ingezetenen?
Kan ik de watersysteemheffing ingezetenen in termijnen betalen?