Verontreinigingsheffing

Wie moet verontreinigingsheffing betalen?

Particulieren
U betaalt verontreinigingsheffing als u gebruiker bent van een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld als huurder of woningeigenaar) en u uw afvalwater rechtstreeks loost op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot).

Als u (en overige leden van uw huishouden) keuken, toilet of douche met anderen deelt, zijn de volgende situaties mogelijk:

  • U bent kostganger of woont in bij anderen. De hoofdbewoner ontvangt een aanslag.
  • U huurt gezamenlijk met anderen een woonruimte en deelt sanitaire voorzieningen. Eén van de bewoners ontvangt een aanslag.
  • U huurt een kamer en deelt de sanitaire voorzieningen met andere kamerbewoners. De verhuurder ontvangt een aanslag.

Bedrijven
U betaalt verontreinigingsheffing als u gebruiker (bijvoorbeeld als eigenaar of huurder) bent van een gebouw of terrein, dat géén woning is. Daarnaast loost u uw afvalwater rechtstreeks loost op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot).

Hoe wordt de verontreinigingsheffing berekend?

Voor de zuiverings- en verontreinigingsheffing voor woonruimten gelden twee vaste tarieven. Een tarief voor een éénpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid (1 ve) en een tarief voor een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden (3 ve). Voor tweepersoonshuishoudens geldt geen apart tarief.
De Regionale Belasting Groep gaat uit van het aantal personen dat bij de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA)* op uw adres is ingeschreven. Komt u in de loop van het jaar alleen te wonen, dan passen wij de aanslag automatisch aan. Het te veel betaalde bedrag wordt teruggestort of verrekend.

*Geef een verhuizing, overlijden of geboorte altijd door aan uw gemeente.

Waarom betaal ik verontreinigingsheffing?

Met de opbrengst van de zuiveringsheffing betaalt het hoogheemraadschap de zuivering van het afvalwater dat via het riool wordt afgevoerd. Denk hierbij aan water dat door de gootsteen verdwijnt, water uit de wasmachine en de wc.
Met de opbrengst van de verontreinigingsheffing betaalt het hoogheemraadschap maatregelen voor schoon water in sloten en (zwem)plassen en voor natuurontwikkeling.

Krijg ik vermindering van verontreinigingsheffing als er iets aan de situatie wijzigt in de loop van het jaar?
Is het voor de verontreinigingsheffing van belang uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?
Kan ik bezwaar indienen tegen de verontreinigingsheffing?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de verontreinigingsheffing?
Kan ik de verontreinigingsheffing in termijnen betalen?