Leges waterschap

Wie moet waterschapsleges betalen?

U betaalt leges als het hoogheemraadschap u een product of dienst levert. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een vergunning aanvraagt. Het in behandeling nemen van de vergunning is al voldoende om een aanslag op te leggen, ongeacht het feit of de vergunning uiteindelijk wordt verleend. De Regionale Belasting Groep stuurt de aanslag naar de vergunninghouder of de aanvrager.

Hoe worden de waterschapsleges berekend?

Er zijn verschillende legestarieven. De hoogte van deze tarieven hangt samen met de aard van de dienst, de wijze waarop die verstrekt moeten worden en van wie u de dienst afneemt. .

Waarom betaal ik waterschapsleges?

U krijgt van de Regionale Belasting Groep een legesaanslag als het hoogheemraadschap voor u persoonlijk iets doet. U betaalt voor een verleende dienst. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een vergunning aanvraagt. Het is niet van belang of de vergunning wel of niet wordt verleend. Het in behandeling nemen van de aanvraag is voldoende om een aanslag op te leggen. Ook voor een motorvaartvergunning betaalt u leges.