Havengelden

Wie moet havengelden betalen?

De RBG int 2 soorten havengelden.

  • Havengelden voor pleziervaart, recreatieve vaart en historische vaart
    De schipper, reder, eigenaar of gebruiker van het vaartuig moet betalen. Of degene die als vertegenwoordiger voor één van deze personen optreedt.
  • Havengelden voor vaste ligplaatsen
    Dit betaalt u als vergunninghouder van een vaste ligplaats aan een kade.
Hoe worden de havengelden berekend?

Het havengeld pleziervaartuigen wordt berekend naar de lengte van het vaartuig, uitgedrukt in meters.
Het havengeld historische schepen, recreatieve toeristische (bedrijfs)vaartuigen en woninggebonden pleziervaartuigen wordt berekend naar de oppervlakte van het vaartuig, uitgedrukt in vierkante meters.

Waarom betaal ik havengelden?

U betaalt voor het gebruik van gemeentewateren, werken of inrichtingen, die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn of omdat de gemeente u een dienst heeft verleend.